Charakteristika školy

 

Mateřská škola Stříbrníky byla založena již v roce 1978 jako společné zařízení mateřské školy a jeslí.

Postupem doby došlo k zániku jeslí a jejích přeměnu v pětitřídní mateřskou školu s kapacitou 140 dětí s výjimkou a 182 jídel-kapacita školní jídelny. Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Ústí nad Labem. Mateřská škola Stříbrníky získala své jméno počátkem roku 2001 v souvislosti se vstupem školy do právní subjektivity. Touto částečnou ekonomickou i personální nezávislostí získala škola postupně stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor, se kterým společně vypracováváme Školní vzdělávací program. Pro tento výchovný program hojně využíváme okolí naší mateřské školy, kde je v blízkosti les, Erbenova vyhlídka, park s brouzdalištěm a nádhernými průlezkami a přímo nad mateřskou školou vybudoval obvod Severní Terasy dopravní hřiště, kde je možné využít i kola a koloběžky. Většina výchovných činností je za příznivého počasí prováděna na školní zahradě. Cílem tohoto programu je nejen výchova dětí v duchu samostatnosti, odpovědnosti ruku v ruce se zapojením rodičovské veřejnosti, ale i vytvoření přátelského a tvořivého ovzduší takové mateřské školy, kterou rádi navštěvují nejen děti a jejich rodiče, ale i všechny zaměstnankyně. Tvořivý tým všech pracovnic, který byl vytvořen v posledních letech je zárukou odborné práce, ale i vývoje výchovné práce se zapojením všech výchovných trendů. Budova je rozdělena do tří pavilonů s jednotlivými třídami, které spojuje hospodářská část s kancelářemi. Děti jsou rozděleny podle věku. U mladších dětí, které se s kolektivem teprve seznamují, klademe důraz na pomalou adaptaci a první dojmy. Dobu trvání činnosti přizpůsobujeme věkovým skupinám dětí, individuálním potřebám a schopnostem. Výchovně vzdělávací podmínky v MŠ tvoříme tak, aby mělo dítě dostatek podnětů pro učení, rozvoj svých individuálních schopností a dovedností, posilování schopností a dovedností a důvěru v sebe.

            Snažíme se nabízet dětem další nadstandartní aktivity, jejichž cílem je položit základy celoživotního vzdělávání. V předškolních třídách se děti zábavnou formou seznamují s výukou anglického jazyka, sportovně založení navštěvují každou středu basketbal v ZŠ.

             Děti se rovněž seznamují s počítačem formou výukových programů z edice Chytré dítě.

            O úspěchy v dětských výtvarných soutěžích se stará p. učitelka z MŠ, která je výbornou a nápaditou výtvarnicí. Děti s estetickým cítěním navštěvují keramiku. Rodiče jsou pravidelně informování o životě mateřské školy jak na nástěnkách v šatnách svých tříd, kde je vyvěšen režim dne, jídelníček, organizace, zájmové kroužky, téma týdne spolu s rozvržením práce a jiné aktuální informace, tak rovněž na www. stránkách.

 

MŠ Stříbrníky

/album/ms-stribrniky/a101-1-jpg1/

——————————


Kontakt

Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace

Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 702 25 958

472 773 593, 603 268 091


Zřizovatel:

Statutární město Ústí nad Labem 

  

·