PROVOZNÍ DOBA MŠ STŘÍBRNÍKY : 

6:00 - 17:00 hodin

 

Mateřská škola pro 144 dětí s jídelnou .

Vize školy

Se všemi zaměstnanci naší mateřské školy se snažíme o zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí a pohodou, klidem a citovým zázemím. Vytváříme tvůrčí a přátelské prostředí s určitým „jízdním řádem“. Předáváme dětem radost, úsměv a pohodu z každodenního pobytu v mateřské škole. Cesta, která směřuje vytčenému cíli – je všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé a zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně k věku vyvíjející se dítě. Učitelky vedou k tomu, aby byly klidné, usměvavé kamarádky dětí, s velice blízkým citovým vztahem ke každému jedinci, která je ochotna vždy pomoci, je tvořivá a nápaditá. Děti získávají zkušenosti, dovednosti a prožitky bohatými a rozmanitými činnostmi. Ze stran personálu jsou maximálně podporovány individuální rozvojové možností dětí, psychologická a didaktická specifika vzdělání dětí této věkové skupiny - odpovídajícími metodami a formami práce. Vhodné je prolínání všech činností v dosažených oblastech tvořivou formou (každodenní možností – slovo, kresba, malba, zpěv, tanec, pohyb, práce, zábava). Cílem společného putování – je dítě připravené na další cestu – ZŠ, zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé, ctižádostivé, zvídavé, se správnou výslovností, s bohatou slovní zásobou a snahou podílet se na spolurozhodování.

 

 


Naši uživatelé

Stránky jsou určeny nejen pro rodiče a jejich děti, ale také pro ostatní veřejnost.

Kontakt

Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace

Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 702 25 958

603 268 091


Zřizovatel:

Statutární město Ústí nad Labem 

  

·