Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Název:
  Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení:
  Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina - naleznete na
  https://www.msstribrniky.cz v sekci: „Ke stažení“
 3. Organizační struktura:

 

Počet zaměstnanců: 18, počet dětí na škole: 130 (5 tříd po 26 dětech na třídě)

 1. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa: Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem
  3. Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 12,00 hodit nebo dle domluvy
  4. Telefonní čísla: 603 268 091
  5. Číslo faxu: ne
  6. Adresa internetové stránky: https://www.msstribrniky.cz
  7. Adresa e-podatelny: reditelka@msstribrniky
  8. Další elektronické adresy: ID datové schránky: umgva5w
 2. Případné platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 168 446 321/0300
 3. IČO: 702 25 958
 4. DIČ: CZ 702 25 958
 5. Dokumenty:
  1. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: „Povídám, povídám pohádku“, směrnice: Školní řád, Výše úplaty (Dokumenty naleznete na https://www.msstribrniky.cz v sekci: „Ke stažení“
  2. Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát
 6. Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: reditelka@msstribrniky
 7. Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem, nebo na emailu školy: reditelka@msstribrniky
 8. Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem.
 9. Formuláře: Žádost o poskytnutí informace, Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - dokumenty naleznete na https://www.msstribrniky.cz v sekci: „Ke stažení“.
 10. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: nejsou konkrétně stanoveny.
 11. Předpisy:
  1. Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
  2. Vydané právní předpisy: nemáme
 12. Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: dokument naleznete na https://www.msstribrniky.cz v sekci: „Ke stažení“.
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme
 13. Licenční smlouvy: nemáme
 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: dokument naleznete na https://www.msstribrniky.cz v sekci: „Ke stažení“.

Kontakt

Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace

Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 702 25 958

603 268 091


Zřizovatel:

Statutární město Ústí nad Labem 

  

·