Charakteristika školy

 

Mateřská škola Stříbrníky byla založena na Severní Terase v Ústí nad Labem již v roce 1978 jako společné zařízení mateřské školy a jeslí. Nyní se jedná o samostatnou mateřskou školu s celodenním provozem, která může pojmout až 140 dětí ve věku od 2 – 7 let.

 Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Ústí nad Labem. Mateřská škola je právním subjektem. Objekt školy se nachází na moderním panelovém sídlišti, oblíbeném mladými rodinami. Jedná se o pětitřídní budovu se školní jídelnou a školní zahradou. Děti jsou rozděleny do 3 věkově smíšených tříd, kde jsou děti zpravidla 3 – 5 leté a 2 třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před školou a děti s odloženou školní docházkou. Počet dětí na třídách přizpůsobujeme dle složení dětí ve třídě, podle toho zda je třeba regulovat vzhledem k integrovaným dětem s podpůrnými opatřeními či dětem mladším 3 let. Vzdělávání dětí v MŠ zajišťuje převážně stabilní a především kvalitní pedagogický personál – všechny učitelky v mateřské škole jsou plně kvalifikované. Stravování dětí zajišťuje školní jídelna, kde se vaří pro děti i zaměstnance denně čerstvé a teplé, dle norem vyvážené jídlo. Mateřská škola má dostatečně vybavené prostory pro vzdělávání a hry dětí, pohyb, odpočinek a hygienu. Školní zahrada je prostorná, vybavená herními prvky, pískovišti, průlezkami, altánem. Okolí školy poskytuje mnoho příležitostí pro procházky do přírody, v blízkosti se nachází Erbenova vyhlídka, park na Severní terase s hřištěm, dopravní hřiště a několik dalších herních ploch, které s dětmi pravidelně využíváme. Děti v mateřské škole se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu, který je přizpůsoben věku a individuálním schopnostem dětí, nabízí dostatek podnětů pro osobnostní rozvoj a učení. Snažíme se nenásilnou formou podpořit potenciál každého dítěte. Velký důraz klademe na klima školy, které se nese v přátelské atmosféře a i při velkém počtu dětí a zaměstnanců se toto daří převážně realizovat. Do dění v mateřské škole zapojujeme i rodiče, formou společných kulturních a tvořivých akcí. Dále spolupracujeme s odborníky: SPC Pod parkem na Severní Terase, PPP, s policií ČR v rámci preventivních programů a dopravní výchovy, Hasiči, okolními základními školami, základní uměleckou školou, sportovním klubem Sluneta, taneční skupinou Freedom aj.


MŠ Stříbrníky

/album/ms-stribrniky/a101-1-jpg1/

——————————


Kontakt

Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace

Stříbrnická 3032/6, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 702 25 958

603 268 091


Zřizovatel:

Statutární město Ústí nad Labem 

  

·